AgroPols

Jelgavas pilī — Latvijas Lauksaimniecības universitātē — tiek sveikti jaunie LLMZ akadēmijas locekļi

Jelgavas pilī — Latvijas Lauksaimniecības universitātē — tiek sveikti jaunie LLMZ akadēmijas locekļi

Sigismunds Timšāns, Latvijas Vēstnesis (LV)
27.06.2000

Pievienotie dokumenti

Kopbilde
Ekonomisti
R_Ziile

Saite

ej.uz/n3j5

Jelgavas pilī tiek sveikti jaunie LLMZ akadēmijas locekļi


Daudziem tas bija pārsteigums, ka tieši pēcjāņu dienā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) rīkoja prezidija izbraukuma sēdi, lai pasniegtu jaunajiem locekļiem diplomus. Tas notika Jelgavas pilī — Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektorāta sēžu zālē. Šis papildinājums zinātņu akadēmijai ir īpaši nozīmīgs. 


Jauno akadēmiķu saimē ienāk zinātnieki no kaimiņu zemēm — Krievijas un Somijas. Tagad LLMZA būs pārstāvētas visas Skandināvijas valstis. Jauno īsteno locekļu saimi tagad papildina Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta direktors Andris Miglavs un divi Latvijas Lauksaimniecības universitātes dekāni — Leonards Līpiņš un Kaspars Vārtukapteinis. LLMZA prezidija izbraukuma sēdē pozitīvi novērtēja pašreizējās valdības īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām ekonomikas doktora Roberta Zīles devumu zinātnē pagātnē un šodien Latvijā. Zinātņu akadēmijas Akadēmiskās izglītības un zinātnes personāla nodaļā ievēlēts Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" galvenā redaktora pirmais vietnieks Andris Sproģis. Šīs nodaļas vadītājs akadēmijā profesors habilitētais inženierzinātņu doktors Juris Gunārs Pommers īpaši atzinīgi novērtēja jaunā LLMZA goda locekļa veiksmīgo un profesionāli precīzo devumu Latvijas zinātnes dzīves atainojumā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".Pilnu 2000.gada 26.maija kopsapulcē jaunievēlēto Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas locekļu un goda locekļu pilnu sarakstu var izlasīt šīsdienas "LV" laidienā (skat, zemāk) .


LLMZA prezidente Baiba Rivža, viceprezidents Aleksandrs Jemeļjanovs un zinātniskais sekretārs Mārtiņš Belickis novēlēja raženas sekmes visiem jaunevēlētajiem akadēmijas darbībā un Latvijas plauksmes labā. 


 


Jaunie Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas locekļi, goda locekļi un ārzemju locekļi


Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 14.kopsapulcē 2000. gada 26.maijā ievēlēti šādi LLMZA locekļi, goda un ārzemju locekļi:


Zemkopības nodaļa


LLMZA locekļi:


Edīte Kaufmane — Dr.biol., Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacijas direktore;


Dainis Lapiņš — Dr.agr., LLU asoc.profesors.


Lopkopības un veterinārmedicīnas nodaļa


LLMZA locekļi:


Jāzeps Rimeicāns —Dr.habil. med. vet., LLU prof., Valsts veterinārā dieneta direktora vietnieks;


Jānis Mičulis — Dr.biol., LLU zinātnes centra "Sigra" direktora vietnieks, laboratorijas vadītājs;


LLMZA ārzemju locekļi:


Aleksejs Čerekajevs — lauksaimniecības zinātņu doktors, Krievijas lauksaimniecības zinātņu akadēmijas profesors, Zootehnikas nodaļas akadēmiķis sekretārs;


Genadijs Vjaizenens —lauksaimniecības zinātņu doktors, Novgorodas universitātes (Krievija) profesors, Dzīvnieku audzēšanas katedras vadītājs.


Ekonomikas un agrārinformācijas nodaļa


LLMZA locekļi:


Andris Miglavs — Dr.oec., Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta direktors;


Roberts Zīle — Dr.oec., īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām.


Mehanizācijas un enerģētikas nodaļa


LLMZA locekļi:


Juris Priekulis — Dr.sc.ing., asoc. profesors, LLU Tehniskās fakultātes Lopkopības un tehnikas nodaļas vadītājs;


Kaspars Vārtukapteinis — Dr.sc. ing., asoc.profesors, LLU Tehniskās fakultātes dekāns.


Pārtikas tehnoloģijas nodaļa


LLMZA locekle:


Līga Skudra — Dr.sc.ing., asoc.profesore, LLU Pārtikas tehnoloģijas katedras vadītāja.


Ūdenssaimniecības nodaļa


LLMZA loceklis:


Juris Strūbergs — Dr.sc.ing., LLU Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskā institūta vadošais pētnieks.


Mežkopības nodaļa


LLMZA loceklis:


Rūdolfs Ozoliņš — Dr.habil. silv., LLU Matemātikas katedras profesors.


Mežmateriālu nodaļa


LLMZA loceklis:


Leonards Līpiņš — Dr.sc. ing., asoc.profesors, LLU Meža fakultātes dekāns.


LLMZA goda loceklis:


Jurijs Hrols — Dr.habil.chem., Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta laboratorijas vadītājs, LLU Meža fakultātes profesors.


LLMZA ārzemju loceklis:


Kims Johans Aleksanders fon Veisenbergs — Ph.D. (filozofijas doktors). Helsinku universitātes (Somija) Lauksaimniecības un mežsaimniecības fakultātes dekāns, meža patoloģijas profesors.


Akadēmiskās izglītības un zinātnes personāla nodaļa


LLMZA goda loceklis:


Andris Sproģis — Latvijas Republikas laikraksta "Latvijas Vēstnesis" galvenā redaktora 1.vietnieks.

Latvijas Vēstnesis (LV)

x

Paroles atgadināšana