Laidiens no arhīva:

Citādie lauki

Labas idejas, Norvēģijas fondu palīdzība un - ļaudīm derīgi darbi

Anita Mellupe, AgroPols
18.12.2003

Nīderlandes Sadarbības fondi Centrāleiropai un Austrumeiropai dibināti 1991. gadā. To galvenie mērķi - pilsoniskas sabiedrības veidošana, nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstīšana sociālajā, veselības aizsardzības un izglītības jomā. Savas darbības laikā Nīderlandes apvienotie fondi, kuru projektu koordinatore Latvijā ir Ieva Ernštreite, godprātīgi un bez skaļuma mūsu valstī īstenojuši vairāk nekā 200 nozīmīgu projektu, šogad - jau 20. Nīderlandieši nesavtīgi palīdz to nevalstisko organizāciju censoņiem, kuri risina invalīdu, bezdarbnieku, veco laužu, bezpajumtnieku, bērnu un jauniešu problēmas. Ļoti lielu palīdzību saņēmušas mūsu valsts lauku sieviešu organizācijas.
NVO Ideja! kā oficiāla sabiedriska organizācija darbību sāka tikai šā gada janvārī. Gada laikā tās rīkotajos pasākumos un darbos iesaistīti vairāk nekā 50 biedru un atbalstītāju. Izglītojošo semināru un kursu laikā Ideja! nodarbībās piedalījušies 50-70 alībnieku no Siguldas pagasta un pilsētas, Mores, Allažu, Nītaures, Līgatnes pagastiem un Līgatnes pilsētas. Skaudrajā ziemā ceļu uz Siguldas novadu mēroja pat Saldus rajona, Vecpiebalgas un Dikļu sievietes. Lielākais un plašākais sarīkojums šopavasar bija Eiropas dienas Siguldas novadā.
Mūsu organizācijas biedri un atbalstītāji rīkojuši un paši piedalījušies vairāk nekā 130 pasākumos, galvenokārt pieredzes apmaiņas braucienos.
Novembra beigās Iecavā durvis vēra sieviešu organizācijas Liepas jaunais birojs un mācību telpas.
Bet 6. decembrī savus biedrus, labvēļus un draugus uz telpu atdzimšanas svinībām aicināja Siguldas novada Informācijas, izglītības un garīgās veselības centrs Ideja!, kura izveidei un ilgtermiņa darbībai no Nīderlandes tika saņemts finansiālais atbalsts EUR 30 tūkst. (Ls 20,04 tūkst.). Svētku reizē tika izsvērts jau paveiktais, kā arī ieskicēta turpmākā darbība - īpašu uzmanību veltot lauku sieviešu un viņu ģimeņu vajadzībām un interesēm. Piemēram, tikai retajai NVO Ideja! valdes loceklei ir pastāvīgi pieejams dators un internets. Tagad centra telpās vakaros un brīvdienās, cerams, ilgi degs gaisma: bērni mācīs mammām strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. Siguldas pagasta administrācija nodrošina sabiedriskai organizācijai telpu bezmaksas īri uz 10 gadiem, arī interneta pieslēgumu, bet dators un palīgierīces iegādātas par Norvēģijas ORANJE fonda līdzekļiem.
Viesi 6. decembra sarīkojumā varēja ne tikai novērtēt a/s Siguldas Būvmeistars paveikto (par telpu remontu vien iztērēti EUR 9000, t. i., Ls 6012), bet arī dizaineres Sandras Laužas radošo dzirksti, kura kādreizējo kopsaimniecības zootehniķu darba telpu pārvērtusi līdz nepazīšanai.
Sarīkojuma otrajā daļā dažādās atrakcijās un dančos klātesošos iesaistīja gan pašmāju aktīvistes, gan Igaunijas Tartu novada sieviešu klubs, gan Cesvaines deju kopa Kamenes. Goda viesi bija Ieva Ernštreite, kā arī Rīgas rajona un Siguldas novada pašvaldību pārstāvji - Tālis Puķītis, Jānis Zilvers un Laimonis Līkops.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana