Latvijas Dabas fonds

4759

Latvijas Dabas fonds

http://www.ldf.lv

Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta jau 1990. gadā. Sākotnēji fonda nosaukums bija “Gandra fonds”, taču 1991. gadā  tas tika mainīts uz “Latvijas Fonds dabai”. Tomēr vēl pēc gada - 1992. gadā fonda Valde apstiprināja tā tagadējo nosaukumu “Latvijas Dabas fonds”.

LDF dibināja ar mērķi izstrādāt retu, apdraudētu sugu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības projektus, un piesaistot finansējumu, nodrošināt to realizāciju.

Sākotnējā darbības periodā uzmanība, galvenokārt, tika veltīta atsevišķu sugu aizsardzībai, bet uzkrājot pieredzi projektu izstrādē un realizācijā, kompleksie dabas aizsardzības projekti kļuva par LDF prioritāti.

Vadītāji:Ainārs Auniņš
Amats: padomes priekšsēdētājs

x

Paroles atgadināšana