Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Pašvaldību savienība

http://www.lps.lv

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pagastu, pilsētu, novadu un rajonu pašvaldības.

LPS dibināta 1991. gada 15. decembrī. Saskaņā ar “Likuma par pašvaldībām” 96.pantu tā ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu, jo no valstī esošajām 26 rajonu pašvaldībām LPS iestājušās visas 26, no 61 pilsētu pašvaldībām LPS iestājušās 61, no 444 pagastu pašvaldībām LPS iestājušās 386, no 25 novadu pašvaldībām LPS iestājušās 17.

LPS ir vienīgā tāda līmeņa pašvaldību organizācija Latvijā.

LPS galvenie mērķi:

 • pašvaldību politikas veidošana Latvijā;
 • pašvaldību kopīgo problēmu risināšana;
 • pašvaldību interešu aizstāvēšana.

LPS uzdevumi:

 • pārstāvēt LPS un tās dalībnieku intereses un aizstāvēt to tiesības valsts varas un pārvaldes institūcijās;
 • izstrādāt LPS viedokli Latvijas pašvaldību politikā atbilstoši pašvaldību, to apvienību un savienību priekšlikumiem;
 • sekmēt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un to apvienībām un savienībām;
 • nodrošināt pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem;
 • organizēt deputātu un pašvaldību darbinieku apmācību
 • veicināt pašvaldību darbinieku sociālo aizsardzību
 • veicināt uzņēmumu veidošanu kopējo pašvaldību interesējošo jautājumu risināšanai;
 • veicināt sadarbību ar pašvaldībām un to organizācijām ārzemēs;
 • organizēt pašvaldību informācijas apstrādes sistēmas izveidošanu pēc vienotiem principiem.

Vadītāji:Andris Jaunsleinis
Amats: priekšsēdis

x

Paroles atgadināšana