Runājumi

TM reforma Latvijā. Scenāriji un to novērtējums

Andris Miglavs, Alberts Auziņš, Valda Bratka, Agnese Krieviņa, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
28.02.2014

2013.  gadā Eiropas Savienība konceptuāli nolēmusi Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) aprises nākamajā politikas posmā- līdz aptuveni 2020. gadam.

Reformas pasākumu īstenošanas izvēles iespējas Latvijā nacionālās politikas veidotājiem liek rast kompromisu starp dažādu nozaru un reģionu ražotāju grupu, kā arī sabiedrības un tautsaimniecības interesēm turpmākas lauksaimniecības attīstības virzībai, ņemot vērā lauksaimniecisko ražošanu kā vienu no lauku ekonomikas sastāvdaļām.

LVAEI pētnieku grupa pētīja jaunās TM sistēmas ieviešanas scenārijus. 

Par pētījuma rezultātiem autori stāstīja ZM politikas veidotājiem un lauksaimnieku sabiedrības pārstāvjiem 2014.gada 28. februārī. 

Šeit pievienota stāstījuma ilustratīvā daļa.  

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana