Runājumi

Is the Single Market and European integration possible without the CAP based on solidarity

Is the Single Market and European integration possible without the CAP based on solidarity

Andris Miglavs, Guna Salputra, AgroPols
28.04.2009

Konference - veltījums Polijas (un arī mūsu) 5 gadiem ES. Tās mērķis bija iepazīstināt ar izmaiņām, kas notikušas lauksaimniecībā un laukos piecu gadu laikā kopš Polijas iestāšanās ES. Tika apspriesti arī izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas lauksaimniecība un lauku apvidi saistībā ar notiekošajām publiskajām debatēm par ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Pielikumā (1) fails ar konferences programmu un katras sadaļas satura ideju. (2) Uzstāšanās bilžugrāmata


AgroPols

x

Paroles atgadināšana