Runājumi

Kas nosaka lauksaimniecības konkurētspēju un vai Latvijā tāda ir iespējama

Andris Miglavs, Aivis Šumila, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
30.09.1997

Šī ir Andra Miglava uzstāšanās ZM vadībai 1997.gada 30.sptembrī. Savā ziņā tas ir vēsturiski nozīmīgs notikums, jo ielika pamatus turpmākajam valsts atbalsta politikas lauksaimniecībā pamatpīlāram - nozares tehnoloģiskajai modernizācijai kā vienīgajam iespējamajam risinājumam paaugstināt nozarē strādājošo dzīves līmeni. ### Pievienota runājuma bilžugrāmata PDF formātā


Pievienotie dokumenti

Bilžugrāmata PDF

Saite

ej.uz/2hen

Šī ir Andra Miglava uzstāšanās ZM vadībai 1997.gada 30.sptembrī. 
Savā ziņā tas ir vēsturiski nozīmīgs notikums, jo ielika pamatus turpmākajam valsts atbalsta politikas lauksaimniecībā pamatpīlāram - nozares tehnoloģiskajai modernizācijai kā galvenajam iespējamajam risinājumam paaugstināt nozarē strādājošo dzīves līmeni. Šī uzstāšanās balstījās uz LVAEI Lauksaimniecības politikas sektorā veikto pirmo pētījumu ar lauksaimniecības ražošanas modelēšanas metodes izmantošanu.  Saite uz konspektīvu rakstu par pētījuma rezultātiem pievienota šim ierakstam.  


 


Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana