Runājumi

Latvijas lauksaimniecības politika: procesi, problēmas, risinājumi. Promocijas darba kopsavilkums

Andris Miglavs, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
27.06.1997

Promocijas darba aizstāvēšana notika 1997.gada 27.jūlijā, Jelgavā


Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana