Runājumi

Lauksaimniecības sektora ekonomiskās efektivitātes analīze Latvijā un citās ES valstīs, izmantojot SUDAT datus

Armands Vēveris, Ieva Leimane, Agnese Krieviņa, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
15.02.2007

2007.gada 15.februārī (ar turpinājumu 3.martā) LVAEI rīkoja savu gada pārskata zinātnisko konferenci. “LVAEI Zinātniskie lasījumi –2006”, kurā iepazīstināja ar aizvadītā gada pētniecības darba programmas rezultātiem. Šis ir viens no konferencē sniegtajiem ziņojumiem.


Pievienotie dokumenti

1. Bilžrāde  PDF

Bilžrāde  PDF formātā pievienota pielikumā.  


Pievienota saite  uz pētījuma atskaites publicējumu. 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana