Runājumi

Krievijas un Ukrainas lauksaimniecības produktu ražošanas attīstības tendences un tirgus iespējas

Guna Salputra, Aleksejs Nipers, Andris Miglavs, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
15.02.2007

2007.gada 15.februārī (ar turpinājumu 3.martā) LVAEI rīkoja savu gada pārskata zinātnisko konferenci. “LVAEI Zinātniskie lasījumi –2006”, kurā iepazīstināja ar aizvadītā gada pētniecības darba programmas rezultātiem. Šis ir viens no konferencē sniegtajiem ziņojumiem.


Pievienotie dokumenti

1. Bilžrāde  PDF

Saite

ej.uz/tomf

Bilžrāde  PDF formātā pievienota pielikumā.  


Pievienota saite  uz pētījuma atskaites publicējumu. 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana