Runājumi

ES lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sagaidāmās pārmaiņas – perspektīvais novērtējums veselības pārbaudes kontekstā

Andris Miglavs, Guna Salputra, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
04.01.2008

Diskusijai ar ZM un sociālajiem partneriem sagatavots materiāls. Bilžrāde PDF formātā pievienota pielikumā


Pievienotie dokumenti

Bilžrāde PDF

Diskusijas materiālā aptvertās tēmas. 


- Kas ir un kas vairs nav KLP Veselības pārbaude (VP)? 


- VP saistība ar MLA un budžetu 2014.-2020.gadam


- Lauksaimnieku skatījums uz politikas attīstību- viedokļi, to atšķirības un arī pretrunas 


- Politikas faktoru analīze
- Latvijas pozīcija:
     =Sabiedrības grupas un institūcijas, kas piedalās pozīcijas veidošanā;
     =Iespēja ietekmēt turpmākos politikas attīstības procesus;
     =Iespējamā ietekme uz Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību

 

- Ko darīt turpmākajā pusgadā?

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana