Runājumi

Stratēģiskā ekonomiskā domāšana un pārvaldības prakse. Tēzes LPS diskusijai "Latvijas teritoriālā organizācija, pārvaldība un perspektīva"

Andris Miglavs, AgroPols
02.06.2011

2011.gada 3.jūnijā, notika Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Universitātes organizēts Seminārs - diskusija "Latvijas teritoriālā organizācija, pārvaldība un perspektīva" Dienas kārtība 9.30 - 9.35 Ievadvārdi - Andris Jaunsleinis, LPS; 9.35 - 9.50 Valsts un pašatbildība - Roberts Ķīlis; 9.50 - 10.05 Stratēģiskā ekonomiskā domāšana un pārvaldības prakse - Andris Miglavs, 10.05 - 10.20 Administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas process, esošais stāvoklis un attīstības jautājumi Inga Vilka, LU 10.20 - 10.50 Salīdzinot Igaunijas un Latvijas pašvaldību apvienošanos: stiprums un vājums reformas pieejai no augšas uz leju un no lejas uz augšu. (Comparing Estonian and Latvian mergers: strength and weakness of top down-bottom up reforms (....... no igauņu val.) Georgs Sootla, Tallinas Universitāte 10.50 – 11.05 Valsts teritoriālā pārvalde un teritoriju attīstība: pieredze, principi un iespējas Latvijā Pēteris Šķiņķis, LU


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Stratēģiskā ekonomiskā domāšana  un  pārvaldības prakse 
A.Miglavs, 
Ekonomists, LVAEI vadošais pētnieks

Atgādnei...
Stratēģija – kas tas ir? 
Vispārējā izpratne: - plānošanas dokuments, viens no plānu veidiem
Tomēr - jēdziens ar vēsturiski senu izcelsmi 
Militāra izcelsme. Darbību plāns izvēlēta mērķa sasniegšanai. 
No grieķu vārda στρατηγία (strategia) – vadības mītne (punkts, birojs), militārās vadības atrašanās vieta
Kara zinātnē no taktikas (kas plāno kā vadīt kauju), stratēģija kā plāns atšķiras ar to, ka plāno, kā dažādas kaujas savstarpēji saistīt vienotā plānā [mērķa sasniegšanai]. 
Šodien varam teikt: 
Vispārējs plāns, kā censties sasniegt politiskus (tālejošus) mērķus, iekļaujot spēka lietošanas draudus vai pašu lietošanu. Tā sevī iekļauj vēlmju dialektiku – ir vismaz divas konfliktējošas puses, un tās mijiedarbojas, tādēļ stratēģijai grūti būt sekmīgai, ja tā nepielāgojas apstākļiem
Un vēl atgādnei -      Ko vajag sekmīgai stratēģijai?
Stratēģijai (un arī katram citam plānam) nepieciešamie atribūti 
Mērķi 
Pasākumi 
Izmantojamie resursi 
Dažkārt arī mazāk apzinātie, tomēr - nepieciešamie – sekmīga plāna (īpaši – stratēģiskā) plāna -  atribūti
vispirms – informētība
Izpratne par plāna stratēģisko būtību
Iesaistīto personu akcepts plānam (arī - pieņemšana izpildei)
Stratēģiskie mērķi 
Dažādi, atkarībā no cilvēkiem, kas tos nosaka
Pieņēmumi 
Kļūt par bagātāko firmu Autrumeiropā
 
Ilgtspējīgi paaugstināt teritorijas iedzīvotāju labsajūtu 
Dzīves vide – 
Darbs (saimniecība) 
Ienākumi 
Dzīves vide –     
Infrastruktūra 
Dabas vide
Darba vide

Darbs
Darbs 
Uz vietas 
Izbraukuma 

Dzīves vide vs darba vide 
2 situācijas 
Ir pieejams nodarbinātības avots 
Nav pieejams nodarbinātības avots 
Esošā nodokļu un attīstības politika 
Patēriņorientēta 
IIN
NĪN

AgroPols

x

Paroles atgadināšana