Runājumi

Piena sektoru raksturojošie rādītāji dažādās ES valstīs un Latvijā jeb Daži izaicinājumi Latvijas piensaimniekiem

Andris Miglavs, Agnese Krieviņa, AgroPols
22.11.2011

Runājums LOSP Piena grupas dalībniekiem. ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails.


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Piena sektoru raksturojošie rādītāji dažādās ES valstīs un Latvijā jeb Daži izaicinājumi Latvijas piensaimniekiem

Andris Miglavs, Agnese Krieviņa
LVAEI Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas pētnieki, ekonomisti

Šodien par pienu, kooperatīviem un Latviju...
Jo piens sektors ir:
ar lielāko iesaistīto lauksaimnieku skaitu
Augošiem  kooperatīviem 
Varbūt – lielāko perspektīvu
Pieejamiem jauna “mikropētījuma” rezultātiem 
Vai mūs satrauc? 
Piena saimniecību ieņēmumi, izmaksas un pievienotā vērtība no piena ES valstīs, vidēji 2006.-2008. gadā 
ES valstu piena sektoru raksturojums pēc 1 kg piena pārdošanas cenas gatavo produktu tirgū, vidēji 2006.-2008. gadā
ES valstu piena sektoru raksturojums pēc pārstrādātā piena daudzuma uz nodarbināto, vidēji 2006.-2008. gadā
Pievienotā vērtība uz 1 pārstrādāto piena kg piena ķēdē ES valstīs vidēji 2006.-2008.gadā
Pievienotā vērtība uz darba vienību piena ķēdē ES valstīs, vidēji 2006.-2008. gadā 
Un vēl ... 
Un vēl ....  
Un vēl – joprojām no AgroPola tirgusstāstiem... 
Izaicinājumi
Tirgus spēks – labākai tirgus cenai
Pārdodam caur kooperatīviem. Un pērkam caur kooperatīviem
Tehnoloģijas augstākam darba ražīgumam
Kooperatīvi palīdz atlasīt efektīvākās un nopirkt izdevīgāk
Zināšanas labāko risinājumu izvēlei
Kooperatīvi apkopo esošās, pasūta jaunas un izplata labākās zināšanas
Bet arī – pašu kooperatīvu  darba efektivizēšana 
Lielāki un stiprāki kooperatīvi ar lielāku darbības jaudu un mazākām izmaksām

AgroPols

x

Paroles atgadināšana