Runājumi

Vai lauksaimniecība pabaros Latvijas laukus?

AgroPols
18.10.2012

Akadēmiskās vienības "Austrums" sabiedriskā diskusija Rīgā, 2012/10/18 ### Lasāmai lietošanai pielikumā pievienots PDF fails.


Pievienotie dokumenti

1. Runājuma bilžrāde PDF

Vai lauksaimniecība pabaros Latvijas laukus?

Andris Miglavs, ekonomists
Ar pateicību un cieņu izmantojot arī kolēģu: Zanes Bulderbergas (LLU), Mārtiņa Cimermaņa (LLKC),  Agneses Krieviņas (LVAEI), Ievas Leimanes (EDO Consult),  Andra Lismaņa (EDO Consult), Pētera Šķiņķa (LU), Ilzes Vilks (LU) tēzes un avotus  
Akadēmiskās vienības "Austrums" sabiedriskā diskusija Rīgā, 2012/10/18
Ekonomika...         Parādība, stāvoklis, darbība, zinātne... 
Definīcijas dažādas
Kopējie atslēgvārdi
Sociāla zinātne
Cilvēki
Izvēles no alternatīvām
Resursi – cilvēku laiks, zināšanas, materiāli
Savieno un izmanto – produkta ražošanai, atpūtai, baudai  
Sadala produktu – laikā, telpā, un cilvēku grupās  
Tirgus ekonomika vs                                             komandekonomika
Tirgus ekonomikas attiecību galvenie priekšnoteikumi: 
privātā īpašumā sakņota uzņēmējdarbība, 
Privāta iniciatīva
Privāts lēmums par darbību
Atbildība par 
sekām
rezultātu 
Tiesības 
Piesavināties rezultātu 
Konkurences pastāvēšana 
Resursu tirgū 
Produktu tirgū
Vienota tiesiskā vide visiem tirgus dalībniekiem
Sabiedrības interesēs
Pretmonopola darbībai 

Šodienas sakāmais -
Lauksaimniecība: skatpunkti 
Lauksaimniecības pārmaiņas laikmetu griežos
1.republikas beigas
Kolektivizācijas un traktorizācijas rezultāts
Pārtikas programmas ietekme
Padomju laika beigas
Latvija pirms ES 
Pirmā septiņgade Eiropas savienībā 
Lauksaimniecība Latvijā
Konkurētspējīga un uz izaugsmes viļņa
Dažādais skats uz laukiem
Lauksaimniecība laukos 
Lauku nākotnes ekonomiskais pamats
Skatpunkti.                  Tie ir dažādi
Šodienas klasika
Ražošana 
Dzīvesveids
Ko nozīmē dzīvesveids? 
Kas par to maksā?
Bet arī
Pēc saimniecību lieluma – lielās un mazās saimniecības
Platība
Strādājošo skaits
Produkcijas apjoms – fiziskais? vērtības? 
Pēc ekonomiskās spējas – preču saimniecības un hobijsaimniecības
Pēc  pelnīšanas 
Peļņu nesošas
subsidējamas 
Mans šodienas skatījums – vispārpieņemts ekonomikas skatījums  lauksaimniecība ir viena no tautsaimniecības ražošanas nozarēm.  
Apsaimniekotā lauksaimniecības zeme Latvijā laikmetu griežos
Produkcija un strādājošie Latvijas lauksaimniecībā laikmetu ritumā 
Lauksaimniecības izlaides apjomu un  struktūras pārmaiņas 1940.-2010. gados
Ražotāju atbalsta novērtējums,  RAN (PSE), OECD metodoloģija, % no ienākumiem  
Latvijas lauksaimniecības konkurētspējas izaugsme – pašnodrošinājuma līmeņa pārmaiņas
Lauksaimniecības nodarbināto skaita un radītās PV pārmaiņas - fakts
Ekonomiskā produktivitāte agrobiznesā – joprojām dramatiski zema     
Latvijas lauku telpa - 99% valsts teritorijas.  Tomēr - atšķirīga
Kopēja lauku telpas iezīme - iedzīvotāju skaits strauji samazinās
Latvijas lauksaimniecībā strādājošo un  iedzīvotāju struktūras pārmaiņas  laiku lokos
Ienākumu līmenis Latvijas teritorijas vienībās 
Teritorijas atkarība no lauksaimniecības 
Migrācija – nozīmīgs iedzīvotāju skaita samazināšanās cēlonis
Lauku telpas vienību ekonomiskā struktūra ir atšķirīga
Nodarbinātība agrobiznesa industrijā – turpinās strauji samazināties
Agrobiznesa nodarbinātības izmaiņu ietekme uz nodarbinātību laukos
Lauku attīstība un apdzīvojums: funkciju erozija
Apdzīvojums = vietas + iedzīvotāji
Pilnvērtīga apdzīvotā vieta  = vienotā, organizētā telpā ietver – 3 elementārās – pamata funkcijas 
darba, 
māju un 
publiskās dzīves funkcijas 
Ir vietas – dzīvotnes (ciemi, teritorijas, kur ir tikai mājokļi), ir vietas – ekonomiskās darbības vietas
Jaunajām apdzīvotajām vietām – iztrūkst publiskās dzīves iespēju (infrastruktūra, saiknes)
Latvijas lauki: izvēles un perspektīva (prognoze) 2020
„Pašplūsmes” attīstības scenārijs
Rīcības
Turpina līdzšinējos attīstības procesus 
Ticams rezultāts 
summārās nodarbinātības lauku teritorijās samazināšanās par trešdaļu
Pakalpojumu vēl mazāka sasniedzamība
Lauku sociālekonomiskās vides neprognozējama degradācija
Vadītas attīstības scenārijs 
Rīcības 
Pakalpojumu pieejamības veicināšana
Satiksmes infrastruktūra 
Pakalpojumu centru attīstība – varbūt daļēja subsidēšana?
Ekonomiskās aktivitātes uzturēšana
Jaunas darbvietas reālās ekonomikas neagrobiznesa nozarēs 
Ticams rezultāts
Lauku apdzīvotības struktūra ir evolucionāri mainījusies
Latvijas lauku telpās dzīvojošo skaits ir saglabājies

Patiesais jautājums sabiedrībai
Vai lauku sociālekonomiskā apdzīvotība ir Latvijas sabiedrības vērtība? 
Vai esam gatavi organizēti ieguldīt vismaz tās saglabāšanā? 
Sabiedrības izvēle un politiķu lēmumi -  lauku nākotnes reālais pamats.   Arī lēmuma neesamība ir lēmums. Degradējošs lēmums...
Pateicos par iespēju Jūs uzrunāt !

 

 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana