Runājumi

26.04.2006.Structural Policies for Rural Development. Problems and perspectives in Italy

26.04.2006.Experience of Hungary

26.04.2006.Development Policies for Lagging Rural Areas: Case Study of Latvia

26.04.2006.Experience of development in lagged rural areas in Slovakia

26.04.2006.Rural regional development policy in Lithuania: experience and approach

26.04.2006.Development policies for rural areas lagging behind

01.04.2006.Rāmava 2006. Cūku un liellopu liemeņu klasifikācija

01.04.2006.Rāmava 2006. Ienākumu, to veidojošo faktoru izmaiņu tendences 2003.-2005.g. Ko rāda LEK?

24.02.2006.Politikas attīstības scenāriju novērtēšana Latvijas lauku saimniecībām

24.02.2006.SUDAT- sistēma Latvijas komerciālo saimniecību darbības rezultātu un attīstības tendenču novērtēšanai

24.02.2006.Latvijas lauksaimniecības nozares prognozes, 2005.-2020.gads

24.02.2006.Pārtikas patēriņa struktūras atkarība no iedzīvotāju ienākumiem

24.02.2006.Cenu attīstība 2004-2005

24.02.2006.Cūku un liellopu liemeņu klasifikācija

24.02.2006.Lauksaimniecības sektora radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas

24.02.2006.Lauksaimniecībā izmantojamo resursu informatīvās bāzes izpēte un analīze

24.02.2006.Ienākumu, to veidojošo faktoru izmaiņu tendences 2003.-2005.g.Ko rāda LEK?

24.02.2006.Pamatnostādnes Latvijas Lauksaimniecības un lauku politikas attīstībai pēc 2007.gada

24.02.2006.Nozaru un reģionālā pieeja reformētās ES KLP tiešmaksājumu sistēmas ieviešanā: iespējas un ietekme

24.02.2006.Lauksaimniecības ražošanas atbalsta struktūra Latvijā. Valsts atbalsts Latvijā uz ES-15 fona

24.02.2006.Teorētiskā zemes cena un zemes nomas maksa, ko veido ar ražošanu nesaistītie platībmaksājumi Latvijā, un šo platībmaksājumu sadalījums atsevišķām ekonomiskām grupām

08.11.2005.Lauksaimniecības zinātne Latvijā - situācija un risinājumi. Daži kopsecinājumi un attīstības pamatnostādnes un darbības virzieni

31.10.2005.Pārticis cilvēks apdzīvotos Latvijas laukos. Latvijas lauku un lauksaimniecības attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes 2007. –2013. gadam

18.10.2005.KLP 1. un 2.pīlārs jeb MLA maksājumi kļūst nozīmīgāki par TM. Kā veidosim finansēšanas struktūru - pirmie prognozēšanas rezultāti

10.10.2005.Latvijas lauksaimniecība un lauki mainīgajā Eiropas koptelpā

07.09.2005.Par lauksaimniecības un lauku atbalsta pasākumiem Eiropas Savienībā un Latvijā

01.07.2005.Lauku un lauksaimniecības politika Latvijā. Politikas struktūras pārmaiņas 2007.-2013.gadā

17.06.2005.Non-Tradable Value of the Reformed CAP

27.05.2005.Perspectives for Latvian agriculture in the framework of EU Common Agricultural Policy

19.05.2005.The Implementation and Effects of Rural Development Policies in the New EU Member States: First Experiences

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
x

Paroles atgadināšana