Teritoriju pārvaldība

Apstiprināti grozījumi dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumos

Ilze Vabole, AgroPols
02.08.2016

Atsaucoties Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ierosinājumam, Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus noteikumos par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Tos otrdien, 2.augustā, apstiprināja valdība.

Grozījumi paredz, ka turpmāk kautuvē līdztekus kautuves dzīvnieku liemeņu klasificētājam drīkstēs atrasties un klasifikāciju veikt arī cits klasificētājs, kuru privāti pieaicina kaujamo dzīvnieku īpašnieks vai viņa pilnvarota persona. Tādējādi būs nodrošināta iegūto klasifikācijas rezultātu neapstrīdamība un neradīsies domstarpības par kaušanai nodoto dzīvnieku samaksas apmēru. Īpaši svarīgi tas ir gaļas liellopu audzētājiem, lai par attiecīgās nobarojuma klases liemeni saņemtu arī atbilstošu samaksu. 

Tā kā pieaicinātais klasificētājs nav saistāms ar valsts uzraudzību, tad asociācijai - LOSP vai Gaļas liellopu audzētāju asociācijai - pašai jāizstrādā kārtība situācijām, kad abi klasificētāji nespēj vienoties par klasifikācijas rezultātu.

Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt, lai dzīvnieku audzētāji par kvalitatīviem dzīvniekiem saņemtu korektu un taisnīgu samaksu pēc liemeņu klasifikācijas. Lai liemeņu klasifikācijas sistēma reāli darbotos, tajā jābūt iesaistītam iespējami lielākam dalībnieku skaitam. Tāpēc LOSP ierosina samazināt liellopu liemeņu klasifikācijas slieksni, nosakot, ka kautuvē liellopu liemeņus klasificē tad, ja kautuves kaušanas jauda iepriekšējā gadā vidēji bijusi lielāka par 50 liellopiem nedēļā, nevis 75, kā tas ir noteikts pašlaik.

Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana