Ekonomika un finanses

Arī turpmāk paredzēta zušu krājumu papildināšana

Ilze Vabole, AgroPols
27.11.2014

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi pamatnostādņu projektu "Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam", informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Ar pamatnostādnēm paredzēts turpināt Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.-2013.gadam pasākumus.

Pamatnostādņu mērķis ir ilgtspējīgi Latvijas zušu krājumi, kas tiek nodrošināti ar to atbildīgu izmantošanu, aizsardzību un atjaunošanu. Lai veiksmīgi realizētu noteikto mērķi, pamatnostādnes paredz trīs darbības virzienus - zušu krājumu papildināšanu, zušu krājumu stāvokļa monitoringu un pētījumu veikšanu, kā arī zušu krājumu izmantošanas zinātnisko novērtēšanu un atbilstošas regulēšanas nodrošināšanu to ieguvei.

Plānots, ka pamatnostādnes tiks īstenotas par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu. Pamatnostādnes ir sagatavotas, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" izstrādātās un ZM iesniegtās zinātniskās rekomendācijas.

Īstenojot Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.-2013.gadam pasākumus, laika posmā no 2011.gada līdz 2014.gadam kopā Latvijas iekšējos ūdeņos tika ielaisti 2,72 miljoni stikla zušu. Jaunā perioda pamatnostādnēs ietvertā zušu krājumu atjaunošanas pasākuma nodrošināšanai piecu gadu laikā (2016.-2020.gads) plānota 2,097 miljonu stikla zušu ielaišana.

Plašāka informācija par pamatnostādņu projektu "Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam", ko ceturtdien, 27.novembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40340909. Pamatnostādņu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana