Ekonomika un finanses

LOSP: Atrisināta problēma ar koku ciršanu lauksaimniecības zemēs

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
02.02.2015

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome ( LOSP) sagatavoja priekšlikumus, kas atrisina ieilgušo problēmu ar jautājumu par noteikumu projektu, kas attiecas uz koku ciršanu Meža likuma noteiktajās zemēs. Lielu daļu lauksaimniekus ietekmēja 2015.gada 1.janvārī spēkā stājusies likuma norma, kas liedza bez saskaņošanas attīrīt aizaugušās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platības.

Lai lauksaimnieki spētu atgriezt aizaugušo lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī vai turpinātu zemi apsaimniekot kā mežu - LOSP kopā ar Zemkopības ministriju izstrādāja priekšlikumus, kas raduši risinājumu koku ciršanai lauksaimniecības zemēs. Ministrija ir uzklausījusi LOSP priekšlikumus, un tie 2. februārī tiks virzīti koalīcijas padomes sēdē, savukārt pēc tam, ceram, ka tie steidzamā kārtā tiks iesniegti apstiprināšanai Saeimā.

LOSP ierosināja grozīt likumu un noteikt, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastrā esošā LIZ kokus drīkst cirst saskaņā ar citiem noteikumiem. Šāds priekšlikums ļauj atgriezt LIZ visas aizaugušās platības bez administratīvā sloga, savukārt MK varēs elastīgi reaģēt un pieņemt attiecīgos regulējumos MK līmenī. LOSP priekšlikumi nenosaka arī nekādus ierobežojošus termiņus darbību veikšanai.

Tas nozīmē, ka aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis atbilst meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir realizējies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses. Tas nozīmē, ka lauksaimniecības zemē īpašnieks varēs rīkoties un darīt visu, lai atgrieztu to ražošanai.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: „ Mums izdevās šo problēmu atrisināt, ņemot vērā, ka LOSP ir 59 dažādas organizācijas, tajā skaitā arī meža nozari pārstāvošas organizācijas, mēs redzam un rūpējamies gan par lauksaimnieku, gan meža nozares interesēm. Līdz šim izteiktie dažu organizāciju priekšlikumi bija neizsvērti un neatbilda kopējam abu nozaru interesēm, bet mūsu priekšlikumi ir atbilstoši nozaru un valsts stratēģiskajiem attīstības scenārijiem.”

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana