Ekonomika un finanses

Plānotas soda sankcijas par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai

Ilze Vabole, AgroPols
19.03.2015

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai paredzēto lauksaimniecības zemi neizmanto šajā nolūkā, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Tās ceturtdien, 19. martā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1.novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai.

Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet gada laikā pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 360 līdz 720 eiro, bet juridiskajām personām - no 720 līdz 1080 eiro. Savukārt, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet triju gadu laikā pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 180 līdz 360 eiro, bet juridiskajām personām - no 360 līdz 720 eiro. Tāpat par zemes dzīļu izmantošanai paredzētās zemes neizmantošanu šajā nolūkā pēc zemes iegādes fiziskajām personām paredzēts sods no 360 līdz 720 eiro, bet juridiskajām personām - no 720 eiro līdz 1080 eiro.

Plānots, ka par zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs attiecīgo pašvaldību administratīvās komisijas.

Plašāka informācija par grozījumiem likumā "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss", pieejama Ministru kabineta mājaslapā. Izmaiņas likumā vēl tiks skatītas valdībā un Saeimā. Paredzams, ka tās stāsies spēkā 2015. gada 1.novembrī.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana