Ekonomika un finanses

Paredzēts atbalsts zvejniekiem par nozvejas tālāku apstrādi

Ilze Vabole, AgroPols
28.07.2015

Otrdien, 28.jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana", informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot darbības, kas ļauj zvejniekiem veikt savas nozvejas tālāku apstrādi.

Zvejniecības jomā produktivitātes rādītāji pārsvarā ir atkarīgi no iespējas zvejniekiem palielināt nozvejotās produkcijas vērtību, pašiem apstrādājot zivis. Sekmējot šāda veida investīcijas, zvejniekiem tiks dota iespēja ražot produktus ar augstāku pievienoto vērtību.

Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, kā arī atbalsta apmēru. Pasākumā atbalstu varēs saņemt biedrības, kuru biedri darbojas zvejniecībā, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos, tostarp atzītas zvejas produktu ražotāju organizācijas. Publiskā atbalsta intensitāte pasākumā tiks diferencēta atkarībā no atbalsta pretendenta statusa un būs robežās no 60 līdz 80 procentiem.

Saskaņā ar Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana" kopējais pieejamais finansējums ir 5 000 000 eiro, ko plānots apgūt astoņos gados, ikgadēji tam paredzot 625 000 eiro.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" mājaslapā www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"" pieejama MK mājaslapā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana