Ekonomika un finanses

Plāno reorganizēt lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
30.07.2015

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz lauksaimniecības nozares valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pārraudzībā. Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar ieteikumiem, kas sagatavoti, ņemot vērā Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu.

Lai nodrošinātu Latvijas zinātnes strukturālās reformas zinātnes resursu efektīvai izmantošanai, plānots līdz 2015. gada 30.decembrim reorganizēt lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus - Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam pievienojot Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu un Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, kā arī iekļaujot tajā SIA "Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs" zinātnisko personālu. Ar šo reorganizāciju paredzēts izveidot jaunu zinātnisko institūciju "Agroresursu un ekonomikas institūts" ar atvasinātas publiskas personas statusu un to nodot LLU pārraudzībā.

Tāpat zinātniskajam potenciālam paredzēts izveidot jaunu zinātnisko institūtu "Dārzkopības institūts", apvienojot Latvijas Valsts augļkopības institūtu ar SIA "Pūres dārzkopības pētījumu centrs" un zemnieku saimniecību "Vīnkoki", ko arī plānots nodot LLU pārraudzībā kā atvasinātu publisku personu.

Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā, ko Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā īstenoja sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu Latvijā, tika analizēta Latvijas zinātnes situācija Eiropas Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā un sniegti ieteikumi par Latvijas zinātnes strukturālām reformām zinātnes resursu efektīvai izmantošanai un veiktspējas palielināšanai.

Plašāka informācija par MK rīkojuma projektu "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju un nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā", ko ceturtdien, 30.jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana