Ekonomika un finanses

Precizē Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
07.07.2016

Kaimiņvalstīs - Lietuvā un Igaunijā, kā arī Polijā šogad pirmo reizi mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests atgādina Latvijas mājas cūku turētājiem - lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, stingri jāievēro biodrošības pasākumi!

Polijā Āfrikas cūku mēris konstatēts 23.jūnijā - novietnē, kurā tika turēta 261 cūka, Lietuvā mēris konstatēts 29. jūnijā nelielā piemājas saimniecībā ar trim cūkām, bet 1.jūlijā Āfrikas cūku mēris konstatēts arī Igaunijā - piemājas saimniecībā ar sešām cūkām.

Latvijā šogad Āfrikas cūku mēris ir konstatēts tikai meža cūkām - reģistrēti 517 saslimšanas gadījumi, no tiem 20 šonedēļ.

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina mājas cūku turētājiem:

• Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.

• Nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās.

• Nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.

• Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam.

• Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.

• Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi.

• Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Tāpat Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un regulāri jāatjauno informācija par novietnē turēto cūku skaitu.

Āfrikas cūku mēris ir neārstējama dzīvnieku infekcijas slimība, ar kuru slimo gan mājas, gan meža cūkas.

Pēdējais saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri mājas cūkām Latvijā konstatēts 2015. gada septembrī. Kopumā pērn Āfrikas cūku mēra dēļ bija jāiznīcina 213 mājas cūkas, bet gadu iepriekš - 2014. gadā - 564 mājas cūkas.


     

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana