Ekonomika un finanses

Valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskolu" plānots nodot Latvijas Lauksaimniecības universitātei

AgroPols
10.08.2016

Bulduru Dārzkopības vidusskolu ar 2017.gada 1.janvāri plānots pārveidot par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas pieder Latvijas Lauksaimniecības universitātei - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"".

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" ir izglītības iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt dārzkopības profesionālās izglītības programmu īstenošanu Latvijā. Vidusskolā tiek īstenotas vairākas profesionālās vidējās izglītības programmas izglītības programmu grupā "Dārzkopība", "Floristikas pakalpojumi" un "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi". Plašs izglītības programmu piedāvājums šajās nozarēs tiek nodrošināts arī pieaugušajiem.

Daudzu gadu garumā vidusskolas darbībā bija izveidojušās pārvaldīšanas problēmas, kuras konstatējuši gan IZM, gan neatkarīgi eksperti un uz kurām savā revīzijas ziņojumā norādījusi arī Valsts kontrole. Izvērtējot situāciju, IZM secināja, ka pašreizējā statusā kā valsts kapitālsabiedrība Bulduru Dārzkopības vidusskola pastāvēt nevar, tāpēc ministrija sāka risināt jautājumu par turpmāku efektīvāku skolas pārvaldīšanas un darbības modeli, racionāli izmantojot vidusskolas izglītības un materiāltehniskos resursus.

Iesaistot diskusijā Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), tika rasts jauns risinājums vidusskolas turpmākās attīstības modelim. IZM uzskata, ka Bulduru Dārzkopības vidusskolas ilgtspējīga attīstība nākotnē saistāma ar augstāko izglītību un zinātni, tāpēc sinerģija ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti programmu pēctecībā būtu labākā iespēja vidusskolas ilgtspējīgai attīstībai. Tas nodrošinātu mācību programmu savietojamību, prakšu iespējas un sadarbību ar augstskolu zinātniskajiem institūtiem. Šāds modelis ir lielisks priekšnosacījums, lai attīstītu tādu izglītības iestādi, kura sniedz modernu un darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālo izglītību nozarē.

LLU Senāts konceptuāli atbalsta VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" nodošanu LLU pārziņā, jo skolas īstenotās izglītības programmas ir cieši saistītas ar LLU darbības jomām.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir īstenojusi ERAF un KPFI projektus. Lai stabilizētu vidusskolas finanšu situāciju, ir īstenots apjomīgs katlumājas rekonstrukcijas projekts, ieguldot tajā gandrīz vienu miljonu eiro, novecojušās iekārtas aizstājot ar energoefektīvākām un samazinot izmaksas. Rekonstruēta arī mācību procesam nepieciešamā siltumnīca. Veicot finanšu optimizācijas darbības, uz 2016. gada 1.janvāri vidusskolai nav parādsaistību pret kreditoriem.

2015./2016.mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskolā mācījās 248 audzēkņi. 2016./2017.m.g. skolā plānots uzņemt 75 audzēkņus valsts budžeta un 120 audzēkņu Eiropas Savienības fondu finansētajās grupās.

IZM sagatavotais likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"" šodien, 2016.gada 9.augustā, atbalstīts valdībā, ar likumprojektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392613&mode=mk&date=2016-08-09

Informāciju sagatavoja Inta Bērziņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana