Ekonomika un finanses

06.11.2014.Sagatavoti jauni Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem

06.11.2014.Noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi

30.10.2014.Pārtikas produktos ierobežos trans-taukskābju daudzumu

16.10.2014.SEG atļautās emisijas apjoma samazināšana un Latvijas lauksaimniecība. Iespējamās ietekmes uz Latvijas sabiedrību sākotnējs novērtējums

09.10.2014.Noteiks transtaukskābju pieļaujamo daudzumu pārtikas produktos

02.10.2014.Paredz sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

01.10.2014.Noteiks transtaukskābju pieļaujamo daudzumu pārtikas produktos

12.09.2014.Krievijas sankciju skartajiem uzņēmējiem atliks nodokļu maksājumus

11.09.2014.Būs jauna ražotāju grupu atzīšanas kārtība zivsaimniecībā

11.09.2014.Importējot papriku, dažus lapu dārzeņus un bērzu, būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts

02.09.2014.Apstiprināta virkne grozījumu Pārtikas aprites uzraudzības likumā

21.08.2014.Paredz paplašināt sabiedrības iesaisti dzīvnieku aizsardzības un labturības politikas veidošanā

14.08.2014.Grozījumi Aizsargjoslu likumā noteiks lauksaimnieciski neapstrādājamu buferjoslu gar virszemes ūdensobjektiem

14.08.2014.Jaunas prasības komposta un biohumusa ražotājiem

17.07.2014.Plāno pilnveidot kooperatīvu atbilstības izvērtēšanu

11.07.2014.Izstrādāts Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums

03.07.2014.Izstrādāti jauni Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu

26.06.2014.Dūklavs ar nozaru ministriem vienojas par kadastrālās vērtības nemainīšanu lauksaimniecības zemei

15.06.2014.Kopsavilkums par LAD veiktajām izmaksām 2004.-2013.gados

05.06.2014.Sagatavota jauna listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

01.06.2014.Eiropas Savienības reformētās lauksaimniecības atbalsta tiešmaksājumu sistēmas ieviešanas pamatscenāriji un to ietekmes novērtējums

26.05.2014.Pašvaldību iesaistīšana būs efektīvs līdzeklis savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu problēmu risināšanā

26.05.2014.Lauksaimnieki ir sadzirdēti - 500 ha griesti īpašumā esošai zemes platībai

22.05.2014.Sagatavoti grozījumi veterināro zāļu reklamēšanas kārtībā, lai novērstu iespējamo sabiedrības maldināšanu

20.05.2014.1. jūnijā stāsies spēkā jauni noteikumi „Slimības Maedi-Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām”

16.05.2014.Saeima otrajā lasījumā atbalsta izmaiņas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā

15.05.2014.Plāno uzlabot situāciju meža ugunsdzēsības jomā

09.05.2014.Mazinās administratīvo slogu dzīvnieku turētājiem un īpašniekiem

24.04.2014.Apstiprināti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

17.04.2014.Sagatavoti grozījumi Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | 20
x

Paroles atgadināšana