Ekonomika un finanses

17.04.2014.Pēdējā piena kvotas gadā plāno atvieglot piena kvotas izmantošanas nosacījumus

17.04.2014.Paredzētas stingrākas prasības Āfrikas cūku mēra profilaksei

07.04.2014.Plānots atbalsts par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē

17.03.2014.Papildu prasības uztura bagātinātāju reklāmas un izplatīšanas jomā

28.02.2014.TM reforma Latvijā. Scenāriji un to novērtējums

25.02.2014.Paredz pārtraukt lauksaimniecības risku fonda darbību līdz nākošā gada vidum

21.02.2014.Sagatavots jauns Medību noteikumu projekts

03.02.2014.ZM paredz jaunu īpašu atbalstu par liellopiem

14.01.2014.Ierobežos tirgotāju varu pār ražotājiem

09.01.2014.Paredzēts samazināt robežkontrolei iesniedzamo dokumentu skaitu vairāku produktu ievešanai no trešajām valstīm

09.01.2014.Sagatavots jauns noteikumu projekts „Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"

08.01.2014.Atbalstīti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

20.12.2013.Kopējais meža nozares atbalsts 2014. gadā plānots 238 tūkst. eiro apmērā

12.12.2013.Pilnveidos Lauksaimniecības datu centra vienoto svaigpiena kvalitātes elektronisko datubāzi

10.12.2013.Latvija atbalsta ES regulu par invazīvo svešzemju sugu ierobežošanu

05.12.2013.Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu

28.11.2013.Saeima vērtēs ieceri pagarināt ierobežojumus ārzemniekiem iegādāties lauksamniecības zemi

21.11.2013.Izstrādāts Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2014.-2016. gadam

21.11.2013.Tautsaimniecības komisijā konceptuāli atbalstīts jaunais zemes pārvaldības likums

19.11.2013.Ar grozījumiem Meliorācijas likumā ievieš pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu

14.11.2013.Latvijas Zemes fonds sekmēs lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu un pieejamību vietējiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

14.11.2013.Būs jauna sezonas laukstrādnieku uzskaites kārtība

12.11.2013.Valdība apstiprina Grozījumus Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

30.10.2013.Mēģinās veicināt zemes racionālu izmantošanu un tās aizsardzību

24.10.2013.Lauksaimniecības zemi varēs pirkt tikai ražošanai

21.10.2013.Nosakot atviegloto nodokļu režīmu iegādājoties zemi, lauksaimniekiem būs lielāka iespējas konkurēt ar investoriem

21.10.2013.ZM parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns: uzturēšanās atļaujas iegūšanai par pamatu nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes iegāde

03.10.2013.Izstrādāti "Noteikumi par valsts nodevu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukumā jūrā"

26.09.2013.Saeima atbalsta stingrāku substrātu lietošanas kārtību

26.09.2013.Vēl turpināsies diskusijas par astes daļējas amputācijas metodi jēriem

1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 20
x

Paroles atgadināšana