Briseles koridoros lemj par mums

Galvenie ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes rezultāti

LR Zemkopības ministrija (ZM)
22.04.2015

Daudzgadu plāns Baltijas jūras zvejniecībai

Ministru padome 20. aprīlī Luksemburgā vienojās par vispārējo pieeju daudzgadu pārvaldības plānam Baltijas jūras mencas, reņģes un brētliņas krājumiem.

Daudzgadu pārvaldības plāna mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ar šo plānu tiek piedāvāta jauna pieeja, ņemot vērā ietekmi uz vidi un zivju krājumu bioloģisko sugu mijiedarbību. Daudzgadu plāna ieviešana būs sava veida izmēģinājums jaunas paaudzes plāniem, kas balstīsies uz principiem, par kuriem vienojusies Padome un Eiropas Parlaments.

Ministrs Jānis Dūklavs atzīmēja: “Šī politiskā vienošanās par Baltijas jūras daudzgadu pārvaldības plānu ļaus uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu jau tuvākajās nedēļās.”

  
ES Padomes secinājumi par Meža forumu

Ministru padome apstiprināja Padomes secinājumus ES nostājai ANO Meža foruma 11.sesijai, kas notiks Ņujorkā no 4. līdz 15.maijam.

Ministru padomes prezidents Jānis Dūklavs: “Ar šiem secinājumiem Padome no jauna apstiprināja savu stingro apņemšanos pārvaldīt mežu ilgtspējīgā veidā un vienoties par attīstības mērķiem pēc 2015.gada.”

Citi apstiprinātie punkti

Padome pieņēma noteikumus, kuri ir mērķēti uz naudas atmazgāšanas  un teroristu finansēšanas novēršanu. Tā pieņēma normatīvo aktu, kura mērķis ir investīciju stimulēšana, radot jauna veida fondu realizācijas līdzekli, Eiropas Savienības ilgtermiņa investīciju fondi vai „ELTIF”. Tā arī pieņēma normatīvo aktu, kas ierobežo  savstarpējās apmaiņas nodevu (samaksu) par maksājumiem ar kredītkartēm un debeta kartēm.

Padome arī pieņēma izmaiņas direktīvā par kravas mašīnu un autobusu svaru un izmēriem. Jaunie noteikumi uzlabos drošību uz ceļiem un degvielas lietderīgu izmantošanu.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana