Briseles koridoros lemj par mums

EP ierobežo videi kaitīgo plastmasas maisiņu lietošanu

Marta Rībele, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
29.04.2015

Saskaņā ar 28. aprīlī Eiropas Parlamentā apstiprinātajiem noteikumiem ES dalībvalstīm būs krasi jāsamazina visbiežāk izplatīto un piesārņojošāko plastmasas maisiņu patēriņš.

"Ieguvēji būs visi", norādīja par likumprojekta izstrādi atbildīgā EP deputāte Margrete Auken (Zaļie/EFA, DK). “Plastmasas maisiņi rada neiedomājami lielas vides problēmas. Miljardi maisiņu pa taisno nokļūst vidē. Tie kaitē dabai, zivīm, putniem. Mums tas ir jānovērš”, viņa piebilda pēc tam, kad EP deputāti atbalstīja viņas otrā lasījuma ieteikumus par atbalstu ar EP Ministru Padomi panāktajai neoficiālajai vienošanās.

"Eiropas Komisija iepriekš teica, ka dalībvalstīm būs pašām jārisina šī problēma, bet tās to faktiski nedarīja. Jaunie noteikumi, pēc Komisijas aprēķiniem. ļaus ietaupīt 740 miljonus eiro gadā", viņa piebilda.

Saistoši samazināšanas mērķi

ES dalībvalstis varēs izvēlēties vienu no šīm iespējām:

•nodrošināt, lai gada vidējais „plāno” maisiņu, kas bioloģiski nenoārdās, patēriņš no 2019.gada nepārsniegtu 90 maisiņus uz iedzīvotāju, un no 2025.gada nepārsniegtu 40 maisiņus uz iedzīvotāju

•nodrošināt, ka no 2018.gada šī veida maisiņus pircējiem vairs neizsniedz bez maksas.

EP deputāti pieprasa Eiropas Komisijai arī izvērtēt tā sauktās oksonoārdāmās plastmasas maisiņu ietekmi uz vidi (šie maisiņi nenoārdās pavisam, bet sadalās nelielos fragmentos), un ierosināt atbilstošus pasākumus. Līdz 2017.gadam Eiropas Komisijai būs jāierosina specifikācijas par bioloģiski noārdāmu un kompostējamu plastmasas iepirkumu maisiņu marķēšanu, kas nodrošinātu atzīšanu Eiropas Savienībā. Lielākā daļa plastmasas iepirkumu maisiņu ir plānāki par 50 mikroniem. Tos daudz retāk nekā biezākus maisiņus lieto atkārtoti, tie straujāk nonāk atkritumos un biežāk tiek "mēsloti" vidē, piesārņojot ūdenstilpnes un ūdens ekosistēmas.

Ikviens ES iedzīvotājs 2010.gadā patērēja 198 plastmasas maisiņus, no kuriem 90% bija “plānie”. Plastmasas maisiņu patēriņam ir tendence ievērojami pieaugt. Aprēķināts, ka 2010.gadā atkritumos nonāca vairāk nekā astoņi miljardi plastmasas maisiņu.

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts (28.04.2015): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Papildinformācija Margrete Auken (Greens/EFA, DK): http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/28161.html

Infografika: EP galīgais balsojums par plastmasas maisiņu ierobežošanu http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/infographics

Infografika: EP būtiski ierobežos plastmasas maisiņu patēriņu: skats no Latvijas http://www.europarl.lv/resource/static/files/maisini.jpg

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana