Briseles koridoros lemj par mums

EP pieņem reformētus noteikumus par ES preču zīmēm

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
16.12.2015

Otrdien, 14. decembrī, Eiropas Parlaments pieņēma izmaiņas noteikumos par preču zīmēm, lai padarītu reģistrāciju lētāku, ātrāku un uzticamāku. Jaunie noteikumi, kam jau piekritusi arī ES Ministru padome, ļaus aizturēt arī viltotu preču tranzītu cauri ES teritorijai.

"Preču zīmju reģistrācijas un aizsardzības sistēma Eiropā darbojas labi, bet tai vajadzīga modernizācija. Eiropas Parlaments nepārtraukti aicinājis uzmanības centrā likt sistēmas lietotāju vajadzības, un mēs esam priecīgi, ka jaunā sistēma lietotājiem sniegs daudz papildus ieguvumu," teica ziņotāja Cecilia Wikström (ALDE, Zviedrija).

"Noteikumu reforma, par ko esam tagad vienojušies, nav revolucionāra Eiropas preču zīmju sistēmas maiņa, bet tiesību aktu pielāgošana šim laikam. Jaunie noteikumi ļaus labāk aizsargāt tiesību īpašniekus, stiprinot gan dalībvalstu, gan ES līmeņa preču zīmju sistēmas. Vienlaikus mums izdevies nosargāt izteiksmes brīvību, piemēram, parodiju un mākslinieciskās izpausmes, kā arī garantēt attīstības valstu piekļuvi ģenēriskajām zālēm," viņa piebilda.

EP deputāti pieņēma noteikumus bez grozījumiem Padomes pirmā lasījuma nostājā.

Efektīvāka un ātrāka preču zīmju reģistrācija

Atjauninātie noteikumi saglabā duālo dalībvalstu/ES preču zīmju sistēmu visās 28 dalībvalstīs, vienlaikus vairāk harmonizējot dalībvalstu un ES preču zīmju reģistrācijas procedūras un modernizējot reģistrācijas prasības. Nākotnē būs vienkāršāk reģistrēt arī jauna tipa preču zīmes, kā, piemēram, skaņas.

Jauna reģistrācijas maksas sistēma kopumā arī padarīs preču zīmju aizsardzību lētāku, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, piemēram, samazinot atjaunošanas maksu.

Cīņa pret viltojumiem

Nodrošinot, ka netiks skartas likumīgas tirdzniecības intereses, jaunie noteikumi palīdzēs labāk apkarot viltotu preču tranzītu cauri ES teritorijai. Likumdošanas sarunu laikā EP deputāti uzsvēra vajadzību nodrošināt ģenērisko zāļu neapgrūtinātu tranzītu uz attīstības valstīm.

EP deputāti arī nodrošināja, ka tiek aizsargātas pamattiesības un brīvības, tostarp uz māksliniecisko izpausmi, ja tas vienlaikus ir arī saskaņā ar godprātīgu rūpniecības un tirdzniecības praksi.

"ES Intelektuālā īpašuma birojs"

Jaunie noteikumi ietver dažus uzlabojumus ES aģentūras, kas atbildīga par preču zīmēm, darbībā. Tā no Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja tiks pārsaukta par ES Intelektuālā īpašuma biroju. EP deputāti arī panāca Eiropas Parlamenta pārstāvniecību biroja valdē.

Papildu informācija:

•       Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (noklikšķiniet uz 15.12.2015)

•       Debašu videoieraksts (14.12.2015)

•       Ziņotāja Cecilia Wikström (ALDE, Zviedrija)

•       Eiropas Komisijas faktu lapa par ES preču zīmju sistēmas modernizēšanu

Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana