Briseles koridoros lemj par mums

Saistībā ar piena un augļu programmām skolām EP prasa vairāk mācīt par veselīgu pārtiku

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
09.03.2016

Bērni visā ES drīz varēs baudīt priekšrocības, ko sniegs dāsnāk finansētas skolu piena, augļu un dārzeņu programmas, kā arī labāka apmācība par veselīgas ēšanas paradumiem. Jaunie tiesību akti, ko EP pieņēma otrdien, apvieno pašlaik atsevišķi finansētās un organizētās ES skolu piena un augļu programmas, palielinot to gada budžetu par 20 miljoniem EUR.

"Veselīga, līdzsvarota diēta ir labas veselības pamatā, bet augļu, dārzeņu un piena patēriņš visā Eiropas Savienībā arvien samazinās. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pastiprināt skolu augļu, dārzeņu un piena programmu, palielinot tās budžetu un vairāk uzmanības veltot izglītošanai par veselīgiem ēšanas paradumiem. Eiropas Parlaments panācis arī to, ka programma būs finansiāli stabilāka, un dalībvalstis nevarēs patvaļīgi samazināt tās budžetu vai mainīt kritērijus ES līdzekļu piešķiršanai," teica ziņotājs Marc Tarabella (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Beļģija).

Vairāk apmācības par veselīgu ēšanu, lielāks un taisnīgāks finansējums

Dalībvalstīm, kuras izvēlēsies piedalīties šajā brīvprātīgajā ES programmā, būs jāveicina veselīgāki ēšanas paradumi, jāstimulē vietējās pārtikas ķēdes, bioloģiskā lauksaimniecība, ilgtspējīga ražošana un cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu. Vajadzētu arī īstenot pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar lauksaimniecību, piemēram, lauku saimniecību apmeklēšanu.

Eiropas Parlamentam izdevās panākt papildu finansējumu 20 miljonu eiro gadā piena produktiem un izglītības pasākumiem.

EP deputāti arī nodrošināja, lai ES līdzekļus taisnīgāk sadalītu starp dalībvalstīm. Līdzekļu sadalē ņems vērā divus pamatkritērijus - attiecīgajā dalībvalstī esošo bērnu skaitu vecumā no sešiem līdz desmit gadiem, un atsevišķu reģionu attīstības līmeni attiecīgajā dalībvalstī. Vērā ņems iepriekš saņemto Savienības atbalstu bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem, un to līdzsvaros atbilstoši jaunam minimālajam ES finansējumam, kas gadā paredzēts ikvienam bērnam.

Skolās izplatīs veselīgāku pārtiku

EP deputāti ieviesa grozījumus produktu sarakstā, kas tiesīgs pretendēt uz ES finansējumu:

• Prioritāri finansējums jānodrošina svaigiem augļiem un dārzeņiem un dzeramajam pienam;

• Apstrādātus produktus, piemēram, sulu, jogurtu un sieru ar programmas starpniecību varēs izplatīt tikai ar noteikumu, ka dalībvalstis jau izplata arī svaigus augļus un dārzeņus;

• Jāizslēdz pievienotie saldinātāji un mākslīgie garšas pastiprinātāji;

• Produkti ar ierobežotos daudzumos pievienotu cukuru, sāli vai taukiem saņems ES finansējumu vienīgi izņēmuma kārtā, pie stingriem nosacījumiem, ko atbalstījušas par veselību un uzturu atbildīgās dalībvalstu iestādes.

Nākamie soļi

Regulu, kuru jau atbalstījuši dalībvalstu ministri, EP atbalstīja ar 584 balsīm par, 94 pret un 32 atturoties. To vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomē. Jaunie noteikumi stāsies spēkā ar 2017.gada 1.augustu.

Piezīme redaktoriem

Skolu piena programmu izveidoja 1977.gadā. Skolu augļu programmu, kas ietver arī izglītošanu par veselīgu uzturu, ieviesa 2009.gadā. Abas programmas izveidoja, lai veicinātu augļu, dārzeņu, piena un piena produktu patēriņu, bet līdz šim tās darbojās pēc atsevišķiem juridiskajiem un finanšu noteikumiem.

Visas 28 ES dalībvalstis piedalās skolu piena programmā un 25 (izņemot Lielbritāniju, Somiju un Zviedriju) - augļu programmā. Gandrīz 10 miljoni bērnu visā Eiropas Savienībā 2013/2014 gadā izmantoja ES skolu augļu programmu un aptuveni 19 miljoni - piena programmu.

Augļu, dārzeņu un piena patēriņš ES joprojām krītas. Vairāk nekā 20 miljoniem ES bērnu ir liekais svars un pusaudži vidēji apēd tikai 30% līdz 50% no dienā ieteicamā augļu un dārzeņu daudzuma.

Procedūra: koplēmums, vienošanās 1.lasījumā

Saites:

• EuroparlTV: Pieradinot bērnus ēst veselīgi

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=13cc10fc-c463-4897-a11a-a47a00c5c541

• Intervija ar ziņotāju: no fermas līdz dakšiņai (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160226STO16224/From-farm-to-fork-merger-of-EU-fruit-and-milk-schemes-for-schoolchildren

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (08.03.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (08.03.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/search-by-date

• Preses konferences video (08.03.2016. plkst. 16.00)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/other-events/schedule

• EbS+ (07.03.2016.)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/07/2016

• ES līdzekļi katras dalībvalsts augļu un dārzeņu programmām

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/196_en.pdf

• Ziņotājs Marc Tarabella (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Beļģija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/29579/MARC_TARABELLA_home.html

Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana