Briseles koridoros lemj par mums

ZM: ES Kopējai lauksaimniecības politikai jānodrošina investīcijas ražošanā un vienlīdzība lauksaimnieku starpā

Dagnija Muceniece, LR Zemkopības ministrija (ZM)
01.06.2016

ES Lauksaimniecības ministru neformālajā sanāksmē Nīderlandē 31. maijā sākta diskusija un sākotnējā viedokļu apmaiņa par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada.

Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis ES Lauksaimniecības ministru neformālajā sanāksmē uzsvēra, ka Latvijas nacionālās prioritātes KLP turpmākajā darbībā ir ES atbalsta finansējuma investēšana ražošanas attīstībā, vienlīdzīgu konkurences apstākļu starp dalībvalstu lauksaimniekiem nodrošināšana un tiešo maksājumu izlīdzināšana pēc 2020. gada.

Ja KLP ietvarā tiek ieviesta kāda jauna aktivitāte, piemēram, klimata izmaiņu samazināšanas pasākumu ietekme uz lauksaimniecisko darbību pēc 2020. gada, tad tam ir nepieciešams paredzēt papildu finansējumu. “Latvija izprot, ka lauksaimniecībai nākotnē būs jāsniedz vēl lielāks ieguldījums vides un klimata pasākumos nekā līdz šim. Taču vienmēr jāatceras, ka lauksaimniecības primārā loma ir nodrošināt iedzīvotājus ar drošu un cenas ziņā pieejamu pārtiku. Jau tagad atbalsta finansējums lauksaimniecībai daļēji sedz lauksaimnieku izmaksas, kas saistās ar ieguldījumu vides un klimata mērķu sasniegšanā, ainavas saglabāšanā un uzturēšanā, lauku nodarbinātības un dzīvotspējas nodrošināšanā,” sacīja ZM parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis.

Ringolds Arnītis uzsvēra, ka arī nākotnē KLP atbalsts ir jāsaglabā kā kompensējoši ienākumi lauksaimniekiem. Taču KLP atbalsta pasākumiem nākotnē ir jābūt elastīgākiem, lai ņemtu vērā specifisko situāciju katrā valstī, jo daudzos gadījumos vienoti atbalsta instrumenti nerisina katras valsts problēmas vai nav piemēroti specifiskām valsts praksēm.

Arī turpmāk KLP mērķiem ir jābūt vērstiem uz to, lai sabiedrību nodrošinātu ar daudzveidīgu un kvalitatīvu pārtiku, apkārtējās vides saglabāšanu un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un lauku apdzīvotību. Turklāt ZM uzskata, ka nākotnē KLP ir nozīmīgi pārtikas ķēdēs palielināt lauksaimnieku lomu un preces pievienoto vērtību ražošanas procesā.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana