Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.902 „Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību”

MK, Noteikumi,  Nr. 902
11.08.2009

Noteikumi paredz atļauto dzīvnieku barības piedevu un bioproteīnu aprites kārtību, kas nosaka, ka atļauts ražot, izplatīt un lietot tās dzīvnieku barības piedevas, kas publicētas Eiropas Kopienas dzīvnieku barības piedevu reģistrā, kā arī atļauts ražot, izplatīt un lietot tos bioproteīnus, kuri uzskaitīti šo noteikumu projekta 1.pielikumā.
Tāpat noteiktās prasības nepiemēros dzīvnieku barībai, kas paredzēta eksportam uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Dzīvnieku barībai, kas paredzēta eksportam, piemēro importētājvalsts normatīvo aktu prasības.
Noteikumu izpildi uzraudzīs un kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests.
Eiropas Kopienas dzīvnieku barības piedevu reģistrs pieejams Zemkopības ministrijas interneta mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā „Pārtika, veterinārija”- ”Veterinārija”- „Dzīvnieku barības piedevas”.

Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana