Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.903 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""

MK, Noteikumi,  Nr. 903
11.08.2009

Valstī ir izveidota vienota svaigpiena kvalitātes datu bāze, kurā tiek apkopoti iegūtie svaigpiena laboratoriskās testēšanas rezultāti. Tas ļauj pilnvērtīgi izsekot nekaitīguma kritēriju ievērošanai piena apritē un veikt pasākumus, lai novērstu neatbilstības. Šo datu bāzi izmantoja arī Ciltsdarba valsts inspekcija, jo tajā piedevām tika apkopoti dati par tauku un olbaltumu saturu pienā. Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” Ciltsdarba valsts inspekcijai ir piešķirta autorizēta pieeja šai datu bāzei.
Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” ir noteikts, ka katrā svaigpiena savākšanas reizē no katra ražotāja koppiena ir jāņem paraugs atbilstoši standarta prasībām.
Saasinātā situācija piena apritē liek risināt jautājumu par paraugu ņemšanas prasību mazināšanu iespējami ātri, tādējādi nodrošinot labvēlīgākus apstākļus svaigpiena ražotājiem un pārstrādātājiem un mazinot administratīvo slogu. 
Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” ir uzsvērta paša svaigpiena ražotāja atbildība par piena atbilstību kvalitātes un mikrobioloģiskajiem kritērijiem, noteikts kā jārīkojas piena ražotājam un piena pircējam, ja konstatē, ka svaigpienam ir novērojamas izmaiņas, vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu, kas var ietekmēt piena kvalitāti. Līdz ar to MK noteikumu projektā tiek noteikts, ka katrā svaigpiena savākšanas reizē koppiena paraugus ņem tikai tad, ja šāda prasība ir noteikta piena pircēja paškontroles sistēmā.
No noteikumiem ir svītrota norma par Ciltsdarba valsts inspekcijai piešķirto autorizēto pieeju svaigpiena kvalitātes datu bāzei.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana