Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.907 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi""

MK, Noteikumi,  Nr. 907
11.08.2009

Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.158 „Kravas izsniegšanas noteikumi” nosaka, ka no ārvalstīm pienākušajiem piekrautajiem vagoniem (konteineriem), kuriem pēc kravas izkraušanas nepieciešama veterināri sanitārā apstrāde, tās kategoriju var noteikt Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija, kas arī izsniedz pārvadātājam attiecīgu dokumentu par katru vagonu. Noteikumos arī ietverta prasība par to, ka Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersona informē pārvadātāju, ja galastacijā izkraušanas laikā konstatē, ka fitosanitārajai kontrolei pakļautās kravas ir inficētas, un nosaka obligātās darbības kravas un vagona dezinficēšanai.
Jauno Ministru kabineta noteikumu mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana