Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.908 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās""

MK, Noteikumi,  Nr. 908
11.08.2009

Tā kā, reorganizējot Pārtikas un veterināro dienestu, ir nolemts Sanitāro robežinspekciju likvidēt kā atsevišķu struktūrvienību un iekļaut to Pārtikas un veterinārajā dienesta centrālajā aparātā, ir sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kuros ir minēta Sanitārā robežinspekcija.
Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanas mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests un, ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta struktūras optimizāciju.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana