Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.911 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.330 "Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība""

MK, Noteikumi,  Nr. 911
11.08.2009

Pārtikas un veterinārā dienesta reorganizācijas procesā nolemts Sanitāro robežinspekciju likvidēt kā atsevišķu struktūrvienību un iekļaut to Pārtikas un veterinārajā dienesta centrālajā aparātā. Līdz ar to ir sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kuros ir minēta Sanitārā robežinspekcija.
Turpmāk Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana