Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.912 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.496 "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība""

MK, Noteikumi,  Nr. 912
11.08.2009

Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumi Nr.496 „Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas un apstiprinātas Latvijā izveidotās lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes. Lai nodrošinātu vienotu Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu uzskaites sistēmu, ir izveidots lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrs, kura pārzine ir Ciltsdarba valsts inspekcija.
Jaunā noteikumu redakcija sagatavota atbilstoši Ciltsdarba likuma 19¹.pantam.
Noteikumi svītro normas, kurās noteikti Ciltsdarba valsts inspekcijas pienākumi.
Noteikumos ir norādīts, ka valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” nodrošinās Latvijā izveidoto lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu. Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistra pārzine būs valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs.”
Turpmāk Ciltsdarba likuma un citu ar ciltsdarbu saistītu normatīvo aktu ievērošanu valstī kontrolēs un uzraudzīs Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana