Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.909 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""

MK, Noteikumi,  Nr. 909
11.08.2009

Valdība papildinājusi Ministru kabineta noteikumus "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"" ar jaunu aktivitāti "Energoefektivitātes uzlabošana uz zvejas kuģiem, kurus skārusi 2008.gadā naftas cenu pieauguma izraisītā ekonomiskā krīze".

Grozījumos paredzēti jauni atbalsta nosacījumi, kas būs jāizpilda, pretendējot uz atbalstu jaunajā aktivitātē.

Pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi par iesniegtajiem projektiem pirmajā kārtā, noteikumos izdarīti arī vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precīzāk raksturo atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Noteikumos izdarīta virkne grozījumu, kuru mērķis ir administratīvā sloga samazināšana un būtiska atbalsta saņemšanas kārtības atvieglošana.

Pasākuma "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē" mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti, drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana