Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.910 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

MK, Noteikumi,  Nr. 910
11.08.2009

Jaunā noteikumu redakcija paredz, ka atbalsta pretendentam projekta īstenošanas uzsākšanai vairs nav vajadzīgs līgumas ar Lauku atbalsta dienestu, bet to var sākt darīt pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu un atbalsta piešķiršanu stāšanās .

Tāpat, pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās, tiek izdarīti daži tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana