Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 939 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam""

MK, Noteikumi,  Nr. 939
18.08.2009

Noteikumi nozīmīgi tām pašvaldībām, kuras ir skārusi cukura nozares restrukturizācija.


Grozījumi paredz, ka projektu iesniegumus 3.kārtā no pilsētu pašvaldībām Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems vienu mēnesi, nevis piecus, kā bija līdz šim. Uz atbalstu 3.kārtā var pretendēt pilsētu pašvaldības, kurās 2006.gadā cukurbietes tika pārstrādātas cukurā.
Pilsētu pašvaldības pirmajā kārtā, beidzoties iepirkumu procedūrai, publisko finansējumu pilnībā nebija apguvušas, jo tehniskie projekti, kas bija jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu 2008.gada beigās, bija sagatavoti, par pamatu ņemot 2007. un 2008.gada būvniecības izmaksas, tāpēc lai pilsētu pašvaldības apgūtu visu tām piešķirto finansējumu bija nepieciešams grozīt normatīvo aktu, lai noteiktu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu.
Atbalsts tiek piešķirts no Eiropas Lauksaimniecības garantija fonda.
Ar pilsētu pašvaldību atbalstu būvprojektus 2. un 3. kārtā var iesniegt trīs mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta realizāciju ar Lauku atbalsta dienestu, nevis kopā ar projekta iesniegumu, kā tas bija noteikts 1.kārtā. Līdz ar to pilsētu pašvaldībām paliek vairāk laika projektu īstenošanai.

Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana