Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 933 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

MK, Noteikumi,  Nr. 933
18.08.2009

Grozījumi nepieciešami Sanitārās robežinspekcijas reorganizācijas dēļ.


2008.gada 5.septembrī ir pieņemta Komisijas Regula Nr.889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, tāpēc noteikumos jāietver atsauce uz to.
Pašreiz spēkā esošo Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumu Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” 84.pants nosaka, ka sēklu ievešanu Latvijā kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.
Normatīvais akts paredz atsauci uz jauno Regulu par bioloģisko lauksaimniecību, kā arī normu, kas nosaka, ka turpmāk sēklu ievešanu Latvijā kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana