Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 934 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

MK, Noteikumi,  Nr. 934
18.08.2009

Grozījumi nepieciešami Sanitārās robežinspekcijas reorganizācijas dēļ.


Pašreiz spēkā esošo Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumu Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” 26.pantā ir atsauce uz Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu Nr.889/2008 ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Minētajā punktā nav noteiktas prasības, kas jāievēro sēklaudzētājam, ja tam pieder gan bioloģiskās lauksaimniecības saimniecība, gan saimniecība, kurā ražo konvencionālās lopbarības augu sugu sēklas.
Noteikumu 126.pants nosaka, ka sēklu ievešanu Latvijā kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija. Grozījums minētajā punktā nepieciešams Sanitārās robežinspekcijas reorganizācijas dēļ.
Normatīvajā aktā precizētas prasības, kas jāievēro sēklaudzētājam, kurš ražo bioloģisko sēklu, kā arī noteikts, ka turpmāk sēklu ievešanu Latvijā kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana