Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 1014 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.274 "Noteikumi par zirgu pārraudzību, zirgu darba spēju novērtēšanu un dalību zirgu sporta sacensībās""

MK, Noteikumi,  Nr. 1014
08.09.2009

Izmaiņas noteikumos precizē zirgu pārraudzības un vērtēšanas kārtību.


Izmaiņas noteikumos precizē atbilstības kritērijus personām, kuras veic zirgu pārraudzību, nosakot, ka to var veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu pārraudzības darba veikšanai vai apliecību šī darba veikšanai vienā ganāmpulkā.
No noteikumiem ir svītrota tiesību norma, kas nosaka pārrauga un ganāmpulka īpašnieka tiesības ziņot par pārkāpumiem pārraudzības darbā, jo šāda tiesību norma ir paredzēta Iesniegumu likumā.
Tāpat noteikumos ir svītrota tiesību norma par pārrauga kvalifikācijas paaugstināšanu, jo tā ir noteikta normatīvajos aktos par sertificējamām fiziskām personām, kas veic dzīvnieku vērtēšanu un pārraudzību.
Izmaiņas noteikumos paredz, ka ganāmpulka īpašniekiem turpmāk nebūs obligāta prasība slēgt rakstisku līgumu ar pārraugu, un ganāmpulka īpašnieks par pārraudzības veikšanu ar pārraugu varēs vienoties arī mutiski, tādējādi samazināsies administratīvais slogs ganāmpulku īpašniekiem.
Noteikumos precizēta tiesību norma par zirgu vērtēšanu un pārraudzības datu reģistrēšanu ciltsdokumentācijā.

Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana