Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"

MK, Noteikumi,  Nr. 1056
15.09.2009

Paredzamas vairākas izmaiņas, tostarp, uzsākot integrēto audzēšanu, jānorāda tirdzniecības perioda sākums, kā arī jāvienojas par pārbaudes laiku saimniecībā ar Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru.


Noteikumos „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības, kā arī kontroles kārtība” noteikta lauksaimniecības produktu - augļu, dārzeņu un kartupeļu - integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība.
Grozījumi paredz prasību, ka audzētājam, uzsākot integrēto audzēšanu, iesniegumā būs jānorāda tirdzniecības perioda sākums, kā arī jāvienojas par pārbaudes laiku saimniecībā ar Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru, kas iepriekš nebija noteikts.
Tāpat noteikumu projekts paredz, ka integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājs vai izplatītājs produkciju varēs marķēt ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkta marķējumu „Kvalitatīvs produkts” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.
Noteikumu izmaiņas izstrādāts, konsultējoties ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), „Latvijas augļkopju asociāciju”, biedrību „Latvijas dārznieks” un Valsts augu aizsardzības dienestu.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana