Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1082 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

MK, Noteikumi,  Nr. 1082
22.09.2009

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” noteikts, ka:
1) Veselības inspekcija Sanitārajai robežinspekcijai iesniedz lēmumu par zāļu izplatīšanas apturēšanu un zāļu atsaukšanu un paziņo par trešajās valstīs atklātajām nekvalitatīvām un viltotām zālēm;
2) Zāļu valsts aģentūra paziņo Sanitārajai robežinspekcijai par anulētām nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujām un par Zāļu valsts aģentūras lēmumu, kas pieņemts atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanas kārtību, par produkta atbilstības noteikšanu Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai un produkta pakļaušanu reģistrācijai.
Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanas mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana