Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 1143 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.97 „Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība””

MK, Noteikumi,  Nr. 1143
06.10.2009

Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtībā ir mainītas normas par piena daudzuma mērīšanas līdzekļiem un to atbilstību pārraudzības veikšanai, paredzot, ka piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas atbilst Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas ICAR vadlīnijām.

Noteikumos ir precizēts, ka institūcija, kas pārbaudīs piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, slēgs ar valsts aģentūru „Lauksaimniecības datu centrs” līgumu un savā darbībā ievēros ICAR vadlīnijas, kā arī katru mēnesi nosūtīs datu centram pārbaudes rezultātus.

Izmaiņas noteikumos veiktas arī tādēļ, lai precizētu darbību kopumu, ko veic virspārraudzības laikā, kā arī darbības, kuras Lauksaimniecības datu centrs veic, ja virspārraudzības laikā tiek konstatētas kļūdas pārraudzības darbā.

Grozījumi arī paredz, ka kazu ganāmpulka īpašniekam Civillikumā noteiktajā kārtībā jāvienojas ar kazu pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā. Tā tiks mazināts administratīvais slogs ganāmpulka īpašniekam, jo rakstisks līgums ar pārraugu vairs nebūs obligāta prasība.

 

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana