Jautājiet! - Atbildēsim....

Plāno līgumus ar LAD par atbalsta saņemšanu vairs neslēgt. Kādēļ vajadzēja mainīt šos noteikumus un ko iegūsim no jaunieveduma?

Inese Galeja, AgroPols
25.08.2009

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””, ko 13. augustā izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.
Līdztekus citiem grozījumiem, noteikumu projektā atcelta prasība par līguma slēgšanu atbalsta saņemšanai. Turpmāk atbalsta pretendentam nebūs jāierodas Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai noslēgtu līgumu par atbalsta saņemšanu, bet tas uzreiz pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu varēs sākt projekta īstenošanu.
Kādēļ vajadzēja mainīt šos noteikumus un ko iegūsim no jaunieveduma, jautājām LAD Atbalsta departamenta direktorei Inetai Stabulniecei.
“Ir nolemts līgumus starp LAD un atbalsta saņēmējiem vairs neslēgt, lai samazinātu administratīvo slogu un atvieglotu atbalsta saņemšanas kārtību. Līdz šim pastāvošie līgumi atainoja normatīvajos aktos paredzētās tiesību normas - atbalsta saņēmējs, parakstot līgumu, tika informēts gan par ES regulām, gan MK noteikumiem, kas ir saistīti ar atbalsta saņemšanu,” stāsta LAD amatpersona.
Viņa arī piebilst, ka LAD turpmāk projektu apstiprinās vai noraidīs, bet apstiprināšanas gadījumā atbalsta saņēmējs rīkosies kā paredzēts iesniegumā.
I. Stabulniece atzīst, ka turpmāk atbalsta saņēmējiem vajadzēs pašiem atrast saistošās regulas un noteikumus, kas varētu radīt zināmas grūtības. Savukārt LAD līgumu neesamība būtiskas izmaiņas neieviesīs - tāpat kā iepriekš tiks izvirzītas prasības, taču - balstoties uz tiesību aktiem.
Šo lēmumu ZM pieņēmusi, apspriežoties ar nevalstiskajām organizācijām. Vai tas ir bijis pareizi, redzēsim pēc kāda laika.
„Pasākumos, kur projekti jau pieņemti, turpināsies iepriekšējā kārtība, bet no jauna izsludinātajās kārtās līgumus vairs neslēgsim. Jaunā kārtība attieksies uz visiem saņēmējiem un varētu pilnībā tikt ieviesta novembrī,” lēš I. Stabulniece.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana