Jautājiet! - Atbildēsim....

Vai LAD kopīgi ar ZM ir izstrādāti konkrēti kritēriji biogāzes ražošanas projektu atbalstīšanai (pretendenta iepriekšējās ekonomiskās darbības vēsture, iespējas ražotni nodrošināt ar izejvielām u. c.)? Patreizējā ažiotāža, pretendentiem cerot uz lielu peļņu, var veicināt nelietderīgus līdzekļu ieguldījumus.

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
15.02.2010

Pašlaik ZM tiek pārskatīti MK noteikumi, lai nodrošinātu to, ka projektus var iesniegt tikai tie pretendenti, kas spēj pierādīt, ka projekts tiks realizēts un ka tam ir nepieciešamais finansējums. Precīzāki nosacījumi būs pieejami pēc MK noteikumu grozījumu apstiprināšanas.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana