Jautājiet! - Atbildēsim....

Kādas ir PVD darbības prioritātes 2010. gadā? Vai, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, gaidāmas ievērojamas atšķirības?

Sarmīte Babāne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
17.03.2010

PVD strādā, izmantojot vienotu programmu, un kā valsts pārvaldes iestāde, protams, ir cieši saistīts ar pašreiz valstī notiekošajiem procesiem. Dramatiska situācija izveidojusies finansējuma samazinājuma dēļ. Tas skāris arī laboratoriskās programmas, taču PVD centīsies deleģēto funkciju izpildi nodrošināt. Turklāt jāatceras, ja nebūtu PVD, nevarētu notikt arī lopkopības produktu tirdzniecība. Mainoties finansējumam un darbinieku skaitam, dienestā ir pārskatītas prioritātes un samazināts pārbaužu skaits jomās, kas nevar radīt nopietnus draudus iedzīvotāju veselībai. Tāpat samazinātas tirdzniecības uzņēmumu pārbaudes. Taču pārbaužu skaits slimnīcās, skolās, bērnudārzos un pansionātos netiek samazināts.

Kā jau esam informējuši, 9. martā PVD zemkopības ministram prezentēja dienesta reorganizācijas koncepciju, ko ministrs akceptēja. Reformas pārsvarā skar centrālo aparātu, bet neskar reģionālas struktūrvienības. Profesionālais izaicinājums 2010. gadā ir veidot kompaktu, bet funkcionēt spējīgu dienestu.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana