Politikas jaunumi

VARAM un LPS atzinīgi novērtē līdzšinējo sadarbību un vienojas par turpmāk risināmiem jautājumiem

Kristīne Kļaveniece, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
09.05.2016

Piektdien, 2016.gada 6.maijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) tikās gadskārtējās sarunās. Sarunas vadīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Sarunās piedalījās pašvaldību vadītāji, LPS amatpersonas un VARAM pārstāvji.

K.Gerhards, atklājot ikgadējās VARAM un LPS sarunas, uzsvēra: "LPS ir būtisks VARAM sadarbības partneris un ar gandarījumu varu atzīt, ka līdzšinējā sadarbība mums ir bijusi ļoti sekmīga un konstruktīva. Gadskārtējās sarunās izdiskutētie jautājumi nereti ministrijai ir kalpojuši kā pamats turpmākajiem darbiem konkrētas politikas veidošanā. Tas savukārt atvieglo gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību darbu un rezultātā tiek sakārtoti jautājumi iedzīvotāju interesēs".

Tikšanās laikā tika analizēta nepieciešamība attīstīt jaunus instrumentus pašvaldības lomas stiprināšanai uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos. VARAM informēja, ka šobrīd ir apzinātas nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas, lai veicinātu pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu nomā uzņēmējiem saimnieciskās darbības veikšanai. Tāpat tiks izvērtēta iespēja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nodrošināt iespēju aizņemties finanšu līdzekļus saimnieciskās darbības uzsākšanai vai paplašināšanai, kā arī apskatīti iespējamie risinājumi.

Tā kā būtiska loma uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos ir dažādu finanšu resursu pieejamība un pašvaldību iespējas tos efektīvi izmantot, tikšanās laikā VARAM iepazīstināja ar līdz šim paveikto tās pārraudzībā esošo Eiropas Savienības fondu programmās. LPS atzinīgi novērtēja VARAM paveikto šajā jomā, īpaši uzsverot sekmīgi īstenoto dialogu ar partneriem, lai sasniegtu visām pusēm pieņemamu kompromisu.

Sarunu laikā puses pārrunāja arī plānošanas reģionu lomu Latvijas reģionu attīstībā. LPS atzinīgi vērtēja līdzšinējās iespējas saņemt atbalstu plānošanas reģionu kapacitātes celšanai Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada ietvaros un aicināja turpināt līdzšinējo praksi, tādējādi veicinot iegūto zināšanu ilgtspējīgu izmantošanu.

LPS ļoti pozitīvi novērtēja VARAM paveikto, Latvijā ieviešot vienas pieturas aģentūras principu publisko pakalpojumu saņemšanā - izveidojot valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu. Šajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji un uzņēmēji var saņemt vairāku valsts iestāžu, kā arī pašvaldību sniegtos publiskos pakalpojumus klātienē. Vienlaikus apmeklētājiem tiek sniegtas konsultācijas kā valsts un pašvaldību sniegtos publiskos pakalpojumus saņemt arī e-vidē. VARAM un LPS bija vienisprātis ka šī iniciatīva ir noteikti jāturpina. To apliecina arī statistikas dati - no klientu apkalpošanas centru darbības sākuma līdz šim brīdim pieņemti vairāk kā 10 tūkstoši publisko pakalpojumu pieteikumu.

Noslēgumā puses apmainījās ar viedokļiem par aktualitātēm dabas un vides aizsardzības politikas īstenošanā Latvijā. LPS vērsa VARAM uzmanību uz nepieciešamību līdzsvarot dabas un vides aizsardzības intereses ar teritoriju sociāli ekonomisko attīstību. Vienlaikus tika atzīts, ka pārdomāta dabas aizsardzības politikas īstenošana rada ne tikai ierobežojumus, bet sniedz iespējas pašvaldībām un uzņēmējiem attīstīties.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

x

Paroles atgadināšana