Laidiens no arhīva:

AgroPols

LLTA „Lauku ceļotājs” uzsāk projektu „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” un aicina līdzdarboties

Asnāte Ziemele, Lauku ceļotājs
02.01.2012

Kultūras mantojums – jauns piedāvājums lauku tūrismā

Tūrismā Eiropas un pārējās pasaules valstīs populārs ir piedāvājums ar saukli „Go local!” – to pieprasa cilvēki, kam neinteresē masu tūrisms, bet kuri vēlas iepazīt citu valstu vēsturi un kultūru nesamākslotā, autentiskā veidā, iepazīstot vietējo ikdienu. Arī Latvijas iedzīvotāji jautā pēc „īstām lauku mājām”, latviešu ēdieniem, kas joprojām ir samērā grūti atrodams un izvēles ziņā neliels piedāvājums kopējā klāstā. Kā zināms, kultūras mantojums mums ir bagātīgs, un tas lieliski atbilst šodienas tendencei iepazīt autentiskas vērtības. Tradicionālo vērtību mūsdienīgs pielietojums tūrismā vienlaikus gan palīdz saglabāt kultūras mantojumu, gan dod ieguldījumu nacionālajā ekonomikā.

Kādēļ vajadzīgs šāds projekts? Ar projekta palīdzību gribam radīt jaunus, konkurētspējīgus lauku tūrisma produktus, iedzīvinot tradicionālās vērtības mūsdienīgā, gan ārvalstu, gan Latvijas ceļotājam saprotamā un saistošā formā. Lauku tūrisma saimniekiem šāda piedāvājuma veidošanā palīdzēs tūrisma profesionāļi kopā ar tradicionālās kultūras speciālistiem dažādās jomās – arhitektūrā, latviešu virtuvē, iekštelpu dekorācijās utt. Projekts uzsākts šī gada novembrī un turpināsies līdz 2013. gada decembrim. Projekta partneri ir Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības Kamera, Igaunijas lauku tūrisma asociācija un Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”. Projektam atbalsts saņemts INTERREG IV A programmā, kas nosaka projekta darbības teritoriju. Latvijā tā ir Kurzeme, Vidzeme un Zemgale. Taču arī Latgales uzņēmēji varēs saņemt informāciju par projektā notiekošo un iesaistīties.

Kā tiks veidots kultūras tūrisma piedāvājums? Jau janvārī aicinām uz informatīvajām dienām lauku tūrisma uzņēmējus un citus interesentus, lai pastāstītu, ko kopā darīsim turpmāko divu projekta gadu laikā, lai radītu vienotu, atpazīstamu un pieprasītu kultūras tūrisma piedāvājumu Latvijas laukos. Tiem sekos plašāki regulāri apmācību semināri interesentiem konkrētās jomās: arhitektūra un ainava, iekštelpu noformējums, latviešu virtuve, pakalpojumu veidošana, mārketings. Individuālas regulāras bezmaksas konsultācijas varēs saņemt 15 saimniecības, kas nolēmušas izveidot konkrētu kultūras tūrisma piedāvājumu. Tās tiks izvēlētas no pieteikušos pretendentu skaita pēc atlases kritērijiem. Tuvāk par ieguvumiem un pieteikšanās nosacījumiem būs iespējams uzzināt info dienās un projekta mājas lapā www.kultura.celotajs.lv .

Mārketings jaunajam piedāvājumam

Lai ievirzītu jaunizveidotos kultūras tūrisma produktus tirgū un panāktu atpazīstamību, tiks izveidota atšķirības zīme – logo, ko izmantos mārketinga materiālos un kampaņās. Šo zīmi piešķirs lauku tūrisma saimniecībām kā kultūras mantojuma nesējiem. Tiks veidoti arī maršruti, iekļaujot kultūras tūrisma saimniecības, izdosim ceļojumu brošūru, veiksim informatīvas kampaņas medijiem un citus publicitātes pasākumus. Ceram, ka projekta rezultātā kultūras tūrisms laukos būs ieguvis savu stabilu vietu un klientūru kā atpazīstams un pieprasīts lauku tūrisma pakalpojumu veids.

Informācijas dienas

Lai uzzinātu vairāk par projektu un dalības iespējām, aicinām piedalīties:

24. janvārī, Saulkrastos, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusijas, Saulkrastu novada domes zālē

30. janvārī, Bauskā, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusija, Mežotnes pils

31. janvārī, Līgatnē, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusijas, v/n “Lāču miga”

2. februārī, Kuldīgā, plkst. 10.00 - 12.00 + diskusijas, Kuldīgas bibliotēkas izstāžu un konferenču centrs

Pieteikšanās uz info pasākumiem līdz 2012. gada 20. janvārim: tālr. 67617600, e-pasts: inese@celotajs.lv . Info dienas organizējam sadarbībā ar konkrēto pilsētu TIC.

Ikviens, kas vēlasregulāri saņemt jaunumus par projekta pasākumiem un rezultātiem, ir aicināts mums rakstīt un reģistrēt savu e-pasta adresiturpmākai ziņu saņemšanai. Jaunākajai informācijai par projektu sekojiet līdzi mājas lapā: http://www.kultura.celotajs.lv

Lauku ceļotājs

x

Paroles atgadināšana